Η Υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών συνδρομών διευκολύνει την  αγορά και διαχείριση της συνδρομής οποιουδήποτε ηλεκτρονικού τίτλου. Τα βασικά πλεονεκτήματα της υπηρεσίας είναι η μείωση των διαδικαστικών θεμάτων και η γρήγορή πρόσβαση, δίνοντας ταυτόχρονα στη βιβλιοθήκη τον απόλυτο έλεγχο των ηλεκτρονικών συνδρομών της.

Οι εκδότες συνήθως έχουν διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα σε ορισμένες περιπτώσεις ζητείται η υπογραφή συμφωνίας άδειας χρήσης (license agreement). Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση από εκδότη σε εκδότη σε ότι αφορά τις μεθόδους εγγραφής, πρόσβασης και τιμολογιακής πολιτικής. Επίσης, με τις συνεχείς αλλαγές είναι δύσκολο και χρονοβόρο για τη βιβλιοθήκη να έχει γνώση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων που αντιστοιχούν στις έντυπες συνδρομές.

Τι σας προσφέρουμε με την υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών συνδρομών:

  • Παρέχουμε πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής μορφής έντυπων συνδρομών της βιβλιοθήκης (δωρεάν με έντυπη συνδρομή ή όχι).
  • Παραγγελίες, ανανεώσεις και ακυρώσεις ηλεκτρονικών τίτλων αλλά και αίτηση online ενεργοποίησης συνδρομών στις περιπτώσεις που η ηλεκτρονική έκδοση προσφέρεται δωρεάν με την έντυπη συνδρομή (ακόμα κι αν δεν μας έχει ζητηθεί) μέσω αυτόματου συστήματος.
  • Επίλυση προβλημάτων πρόσβασης σε τεύχος(-η) ηλεκτρονικών περιοδικών, ανεξάρτητα από την αιτία (τεχνικοί λόγοι, αλλαγή εκδότη, κ.α.)
  • Στενή συνεργασία με τους εκδότες για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης.
  • Πληροφόρηση για τις αλλαγές στην πολιτική των εκδοτών.
  • Ενημέρωση εκδοτών για τυχόν αλλαγές στο φάσμα IP ή στα στοιχεία επικοινωνίας εκ  μέρους των πελατών μας.
  • Εξασφάλιση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές εκδόσεις μέσω αναγνώρισης των IP.
  • Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επικοινωνία με τους εκδότες, είτε αυτό αφορά πρόβλημα στην ηλεκτρονική πρόσβαση είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο αίτημα όπως αποστολή στατιστικών στοιχείων χρήσης.

Συνεργάτες

    

  

 


      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top