Η Finnish Medical Society Duodecim είναι η μεγαλύτερη επιστημονική ένωση της Φινλανδίας. Η συλλογή βάσεων δεδομένων Evidence Based Medicine Guidelines (EBMG) αποτελεί ένα από τα κύρια προϊόντα της Duodecim Medical Publications Ltd.

Η EBMG είναι μια εύχρηστη συλλογή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που συνδέονται με τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία τεκμηρίωσης με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Η EBMG ενημερώνεται συνεχώς, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην κλινική ιατρική και φέρνοντας τις τεκμηριωμένες αποδείξεις στην πράξη.


Η
EBMG έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε γρήγορα (δευτερόλεπτα, όχι λεπτά) και χρησιμοποιώντας έναν μόνο όρο αναζήτησης. Σχεδιασμένη για χρήση στο σημείο της φροντίδας, οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι διαθέσιμες σε μια μορφή που καθίσταται εύκολο για έναν γιατρό να λάβει αποφάσεις.

Η βάση δεδομένων
EBMG περιλαμβάνει:


• Σχεδόν 1.000
 περιεκτικές κατευθυντήριες οδηγίες πρωτοβάθμιας φροντίδας   

• Πάνω από 4.000 υψηλής διαβάθμισης περιλήψεις τεκμηριωμένων αποδείξεων που υποστηρίζουν τις παρεχόμενες συστάσεις  


• Ισχυρό λογισμικό ευρετηρίασης (συμπεριλαμβανομένων των
MeSH και UMLS), που επιτρέπει την γρήγορη και αποτελεσματική αναζήτηση


• Μια διευρυμένη συλλογή βίντεο (πάνω από 80 μέχρι σήμερα) κλινικών εξετάσεων και διαδικασιών καθώς και εξετάσεις υπερήχων


• Μια βιβλιοθήκη στην οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς 1.455 υψηλής ποιότητας φωτογραφίες και εικόνες, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων συλλογών που αφορούν στην δερματολογία και την οφθαλμολογία.

• Ηχητικό υλικό το οποίο συνδέεται με τα άρθρα, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών των πνευμονικών νόσων και καρδιακών φυσημάτων σε παιδιά.


• Εργαλεία για τον υπολογισμό της π.χ. μέγιστης εκπνευστικής ροής, του δείκτη μάζας σώματος και της
LDL χοληστερόλης.

Σκοπός της Finnish Medical Society Duodecim είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της κλινικής πρακτικής των ιατρών μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, των δημοσιεύσεων και των ερευνητικών επιχορηγήσεων. Ιδρύθηκε το 1881 και έχει ως μέλη πάνω από 20.000 ιατρούς και φοιτητές ιατρικής.

Η Duodecim Medical Publications Ltd δημοσιεύει το επιστημονικό ιατρικό της περιεχόμενο σε έντυπη μορφή, ως ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ως ολοκληρωμένες λύσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ως ένα online περιβάλλον μάθησης.

Η διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται από DuodecimMedicalPublicationsLtd για τη συγγραφή της EMBG έχει πιστοποιηθεί από τον NICE του Εθνικού Οργανισμού Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS).

Η Duodecim έχει εξάλλου μια μακροχρόνια συνεργασία με την Cochrane Collaboration, το GRADE Working Group, το the Guidelines International Network (G-I-N) καθώς και τον εκδοτικό οίκο Wiley-Blackwell.

 

 

 

Συνεργάτες

    

  

 


      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top