HomeΒάσεις Δεδομένων

Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων;

Οι Βάσεις Δεδομένων είναι ηλεκτρονικά προϊόντα. Οι επιστημονικές Βάσεις Δεδομένων που διανέμει η InterOPTICS AEE περιέχουν αποδελτιωμένα περιεχόμενα (τίτλος περιοδικού, τόμος, τεύχος, τίτλος άρθρου, συγγραφέας(είς), σελίδες, περίληψη άρθρου ή και το πλήρες κείμενό του) επιστημονικών περιοδικών, οργανωμένα κατά θεματικές ενότητες. Τα δεδομένα αυτά ταξινομούνται ηλεκτρονικά, ενσωματώνουν λογισμικά αναζήτησης που καθιστούν δυνατή την χρήση τους από χρήστες (πανεπιστημιακούς: καθηγητές, σπουδαστές, ερευνητές, βιβλιοθηκονόμους * διάφορους επαγγελματίες: ιατρούς, νοσοκόμους κοκ)

 

Ιστορικό Ανάπτυξης

Πριν την δεκαετία του 1980 οι Βάσεις Δεδομένων ήταν διαθέσιμες σε οn-line μορφή κάτω από συστήματα Unix και περιείχαν μόνο τα βιβλιογραφικά δεδομένα των δημοσιεύσεων. Με την εμφάνιση του CD-ROM και την εξάπλωση των λογισμικών που υποστήριζαν τα γραφικά περιβάλλοντα εργασίας (Windows, Macintosh), οι βάσεις δεδομένων άρχισαν σταδιακά να γίνονται πιο σύνθετα αλλά και πιο εύχρηστα προϊόντα. Στην πορεία, στα περιεχόμενά τους προστέθηκαν και περιλήψεις των δημοσιεύσεων. Σήμερα, οι πλέον εξελιγμένοι τίτλοι περιλαμβάνουν και το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF, ASCIIText ή HTML.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο είτε ενσωματωμένο στο προϊόν είτε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με τους servers των εκδοτών και υποστηρίζεται από εξαιρετικά εξελιγμένες και εξειδικευμένες τεχνολογίες.

 

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των πληροφοριών που περιέχουν οι επιστημονικές Βάσεις Δεδομένων;

O απόλυτος αρχικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών είναι ο κάθε συγγραφέας μελέτης, άρθρου, έρευνας, συγγράμματος. Ο κάθε συγγραφέας εκχωρεί το δικαίωμα δημοσίευσης της εργασίας του σε κάποιον εκδοτικό οίκο ο οποίος και το δημοσιεύει σε κάποιο από τα εκατοντάδες χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά που κυκλοφορούν παγκοσμίως.

 

Πως φθάνουν τα περιεχόμενα σε μία Βάση Δεδομένων;

Έχουν δημιουργηθεί παραγωγοί Βάσεων Δεδομένων (κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρίες) οι λεγόμενοι Information Providers (IP) οι οποίοι πληρώνουν στους πρωτογενείς εκδότες το δικαίωμα αποδελτίωσης και ψηφιοποίησης των περιοδικών τους, δημιουργώντας θεματικά σύνολα επιστημονικής πληροφορίας τα οποία αποτελούν και το περιεχόμενο των Βάσεων Δεδομένων. Ήδη, από το σημείο αυτό, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή ή περαιτέρω διαμόρφωση στο συγκροτημένο σύνολο περιεχομένου που προκύπτει.

Οι Information Providers κατόπιν, εκχωρούν στους λεγόμενους ηλεκτρονικούς εκδότες, το δικαίωμα ενσωμάτωσης του ψηφιοποιημένου περιεχομένου σε εξειδικευμένα λογισμικά δικής τους (των ηλεκτρονικών εκδοτών) ιδιοκτησίας (software) τα οποία καθιστούν δυνατή αφ’ ενός μεν την ηλεκτρονική αναζήτηση υλικού από τους τελικούς χρήστες, αφ’ ετέρου την δικτύωση των προϊόντων αυτών, καταλήγοντας σε διαμορφωμένες λύσεις για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών των χρηστών.

 

Πώς πωλούνται τα τελικά προϊόντα;

Οι ηλεκτρονικοί εκδότες έχουν τελικά διαθέσιμο ένα (ή και πολλά τέτοια) προϊόντα, τα οποία βρίσκονται σε τελική και χρησιμοποιήσιμη μορφή από τους χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο. Επειδή όμως, το αντικείμενό των εργασιών τους, δεν είναι η πώληση, αλλά η διαμόρφωση του τελικού προϊόντος, και επειδή κάθε τέτοιο προϊόν δεν απευθύνεται στην αγορά μιας συγκεκριμένης χώρας, αλλά στην παγκόσμια αγορά, την προώθηση, την διαφήμιση, την διάθεση, την πώληση και την υποστήριξη αναλαμβάνουν τοπικές εταιρίες διανομής σε κάθε χώρα.

 

Τι είναι το δικαίωμα διανομής της InterOPTICS;

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η InterOPTICS, ως τέτοια εταιρία διανομής, έχει το δικαίωμα (που απορρέει από επίσημα συμβόλαια με διάφορους οίκους) να προωθεί τα προϊόντα αυτά είτε είναι σε μορφή CD-ROM/DVD-ROM, είτε είναι προσβάσιμα μέσω Internet.

Η InterΟPTICS, ως εταιρία διανομής, σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα επέμβασης στο υλικό, τα λογισμικά, και το τελικό προϊόν όπως αυτά διαμορφώνονται για την παγκόσμια αγορά από τους ηλεκτρονικούς εκδότες. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται κατηγορηματικά από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Περιεχόμενο

Οι Βάσεις Δεδομένων καλύπτουν μια τεράστια ποικιλία επιστημονικής βιβλιογραφίας, επαγγελματικής πληροφόρησης και άλλων ειδικών θεμάτων και προσφέρονται στην συντριπτική πλειοψηφία τους σε μορφή ετήσιων συνδρομών. Μία συνδρομή συμπεριλαμβάνει τις ενημερώσεις του εκάστοτε τίτλου σε περιεχόμενο, η συχνότητα των οποίων ποικίλει από ημερήσια έως και ετήσια, ανάλογα τον τίτλο.

 

Θεματολογία

 Arts (Τέχνες), Business (Επιχειρήσεις), Cataloging (Καταλογράφηση), Computers (Πληροφορική-Η/Υ), Directories (Κατάλογοι), Education (Εκπαίδευση), Engineering (Μηχανολογία), Finance (Οικονομικά), Government (Δημόσια Διοίκηση), Health & Medicine (Επιστήμες Υγείας - Ιατρική), History (Ιστορία), Humanities (Ανθρωπιστικές Επιστήμες), Language (Γλωσσολογία), NaturalSciences (Φυσικές Επιστήμες), Planning (Προγραμματισμός), Research & Development (Έρευνα / Εφαρμογές), Science & Technology (Επιστήμη /Τεχνολογία), Telecommunications (Τηλεπικοινωνίες), Transportation (Μεταφορές), Zoology (Ζωολογία) 

 

Εκδοτικοί Οίκοι Ηλεκτρονικής Πληροφορίας

Η επιτυχημένη πορεία της ΙnterOPTICS στην ελληνική αγορά από το 1994, επιβραβεύθηκε και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εξουσιοδοτημένη εταιρία στην Ελλάδα και την Κύπρο στην διανομή Βάσεων Δεδομένων.

Database Media

Internet, CD-ROM/DVD-ROM

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Συνδρομών.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συνεργάτες

    

  

 


      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top