Κατασκευή και Φιλοξενία Ιστοσελίδων

InterOPTICS παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και φιλοξενίας  ιστοσελίδων για τους επαγγελματίες που θέλουν να ενισχύσουν και να βελτιστοποιήσουν την διαδικτυακή τους παρουσία σε πλατφόρμα Windows 2003 με τεχνολογίες ΝΕΤ, ΑSPPHP, καθώς και βάσεις δεδομένων σε SQL και MySQL.

Η φιλοσοφία που ακολουθούμε βασίζεται στα παρακάτω βήματα:

  • Σχεδιασμός, με τήρηση προδιαγραφών υψηλής αισθητικής, δίνοντας έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη
  • Υλοποίηση με έμφαση στη λειτουργικότητα
  • Συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης της δικτυακής σας παρουσίας
  • Έλεγχος και συντήρηση της τεχνολογικής υποδομής και δυναμική παρέμβαση από το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα της εταιρείας όταν και όπως χρειάζεται

Με βάση τα παραπάνω η InterOPTICS είναι σε θέση να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τη παρουσία σας στο διαδίκτυο και να σας παραδώσει μια ολοκληρωμένη λύση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Συνεργάτες

    

  

 


      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top