Η υπηρεσία Books@Ovid στηρίζει τις ανάγκες της έρευνάς σας, συνδυάζοντας κλασικούς και πρωτοποριακούς τίτλους σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνει την  μεγαλύτερη στον κόσμο online συλλογή βασικών κλινικών κειμένων καθώς και τις ηγετικές δυνατότητες αναζήτησης του interface της Ovid.

Αποκτήστε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε πρόσβαση στα απαραίτητα βιβλία σας. Και καθώς συνδέεστε απρόσκοπτα μεταξύ κεφαλαίων, θεμάτων και ιστοσελίδων αναφοράς  και περιηγείστε στον πίνακα περιεχομένων, η  Books@Ovid μεταμορφώνει τις ερευνητικές πληροφορίες σε γνώση.

 View Ovid's Individual Book Titles

View Ovid's Book Collections

View Ovid's Packages

Είτε χρειάζεστε εμπεριστατωμένο υλικό αναφοράς, ή γρήγορες απαντήσεις σε συγκεκριμένες κλινικές ερωτήσεις, ή μια συνοπτική εικόνα ενός συγκεκριμένου θέματος, η Books@Ovid είναι η πηγή της επιλογής σας:

·         Οι τίτλοι με την υψηλότερη κατάταξη και τις περισσότερες αναφορές από τους κορυφαίους στον κόσμο εκδότες, με νέους τίτλους να προστίθενται κάθε εβδομάδα.

·         Πρόσβαση στην τελευταία έκδοση. Τα πιο πρόσφατο περιεχόμενο διαθέσιμο για πιο επακριβή και ενημερωμένη έρευνα.

·         100% λέξη προς λέξη δυνατότητα αναζήτησης

·         Εύκολη και έξυπνη πλοήγηση. Κάθε βιβλίο είναι μοναδικά διαμορφωμένο για να βελτιστοποιεί τις δυνατότητες του περιεχομένου.

·         Εργαλείο στατιστικών αναφορών της Ovid. Δείτε τις τάσεις χρήσης των βιβλίων σας προκειμένου να επιτύχετε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.

·         Μεμονωμένοι τίτλοι και κατάλληλες συλλογές που καλύπτουν όλες τις βασικές ειδικότητες και υποειδικότητες, όπως το LWW Hospital Collection και το Lippincott's Clinical Choice, καθώς και εξειδικευμένες συλλογές για τη νοσηλευτική, την ογκολογία, τη μαιευτική και την γυναικολογία, την αθλητιατρική, την παιδιατρική κ.α.

Η Books@Ovid είναι πλήρως ενσωματωμένη με την Journals@Ovid  και την  Ovid’s Bibliographic Databases, και με καινοτόμα χαρακτηριστικά και λειτουργίες προκειμένου να βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις συνδρομητικές σας πηγές:

·         Αναζήτηση πολλαπλών αρχείων. Αναζητήστε βιβλία, βάσεις δεδομένων και περιοδικά ταυτόχρονα

·         Σύνδεσμοι από βιβλιογραφίες. Ένα μόνο κλικ μέσα από την Books@Ovid σας μεταφέρει σε περιοδικά, βιβλιογραφικές εγγραφές, και εξωτερικούς πηγές πλήρους κειμένου.

·         Ερωτήματα σε απλή γλώσσα παρέχουν ευκολότερες, πιο ακριβείς αναζητήσεις

·         Ενιαίος πίνακας περιεχομένων με δυνατότητες επέκτασης

·         Δυνατότητα περιήγησης με βάση το θέμα καθώς και τον τίτλο

·         Δείτε τα αποτελέσματα βάσει συνάφειας και όχι μόνο βάσει του τίτλου του βιβλίου

·       Θεματικοί σύνδεσμοι μέσα στο κείμενο του βιβλίου μπορούν να δημιουργηθούν με το Ovid Jumpstarts για διαδικτυακή ύλη και άλλη online επικοινωνία

Συνεργάτες

      

     

Biblionet

eBooks

 

Open Journal Systems

     

RIFIS Project

Go to top